3polderwijk4
5  
 
 
 
kaartzeewolde
asdfasdf
asdf
asdf
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

BIJN Solutions BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de websites van BIJN Solutions BV. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

BIJN Solutions BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites van BIJN Solutions BV. BIJN Solutions BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van BIJN Solutions BV.

Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.

 

streepje

 
   
Copyright © BIJN Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.