3polderwijk4
5  
 
 
 
kaartzeewolde
asdfasdf
asdf
asdf
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning

De ontwikkeling van Polderwijk is verdeeld in drie deelplannen:

Deelplan 1: Parkkwartier; dit is het groene woongebied van Polderwijk dat naar de Groene Wig en de Centrale Plas geleid wordt doormiddel van parkachtige uitlopers.

Oppervlakte woonbuurten (incl. woonwerkwoningen) 30,9 ha
Oppervlakte voorzieningen 3,5 ha
Oppervlakte bedrijfsterrein: 6,0 ha

Aantal woningen: (excl. woon-werk en bedrijfswoningen) ca. 820

Differentiatie:
Goedkoop eengezins (huur) ca. 185
Goedkoop meergezins (huur) ca. 60
Middelduur eengezins (koop) ca. 215
Middelduur meergezins (koop) ca. 70
Duur eengezins (koop) ca. 215
Duur meergezins (koop) ca. 75

Deelplan 2: Bergkwartier; dit gedeelte van Polderwijk wordt trapsgewijs opgehoogd met gronden uit de Centrale Plas en Waterkwartier. Het grenst aan de dijk waardoor er ook op dijkniveau gewoond kan worden.

Oppervlakte woonbuurten (incl. woonwerkwoningen) 28,5 ha
Oppervlakte voorzieningen 3,3 ha

Aantal woningen: (excl. woon-werk en bedrijfswoningen) ca. 760

Differentiatie:
Goedkoop eengezins (huur) ca. 170
Goedkoop meergezins (huur) ca. 60
Middelduur eengezins (koop) ca. 200
Middelduur meergezins (koop) ca. 60
Duur eengezins (koop) ca. 200
Duur meergezins (koop) ca. 70

Deelplan 3: Waterkwartier; door de ligging aan de Centrale Plas en de watergangen krijgt dit gedeelte van de wijk een waterrijk woonmilieu.

Oppervlakte woonbuurten (incl. woonwerkwoningen) 51,7 ha
Oppervlakte voorzieningen 3,0 ha

Aantal woningen: (excl. woon-werk en bedrijfswoningen) ca. 1370

Differentiatie:
Goedkoop eengezins (huur) ca. 310
Goedkoop meergezins (huur) ca. 100
Middelduur eengezins (koop) ca. 360
Middelduur meergezins (koop) ca. 120
Duur eengezins (koop) ca. 360
Duur meergezins (koop) ca. 120

De verdeling tussen eengezins en meergezins (gestapelde bouw) woningen is 75% en 25%. Tevens is in het woningbouwprogramma vastgesteld dat 15% van de woningen geschikt moet zijn voor ouderen en 3% van de woningen voor jongeren.Wanneer u de nieuwe wijk Polderwijk betreedt zult u merken dat geen enkel stukje wijk hetzelfde is. De basis van het landschap wordt gevormd door een gracht. Deze gaat over in de Centrale Plas die tussen het Parkkwartier en het Waterkwartier wordt gerealiseerd. De Kwartiermakerslaan, de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk, wordt gesitueerd naast de gracht. Kenmerkend voor deze laan zijn de bomen, de brede grasbermen en het spectaculaire uitzicht op de plas.

Vrijstaande bomen, brede ruige hagen en een prachtige beek zijn de kenmerken van de Groene Wig. Er liggen plannen om op deze Groene Wig een aantal recreatieve uitspanningen te plaatsen, zoals buitensportvoorzieningen, dierenweiden, een heemtuin en een speeltuin. De Groene Wig krijgt groene corridors die in verbinding staan met de plas. De corridors krijgen een natuurlijke inrichting met bloemenweiden en verspreide boomgroepen.

Buiten groen en water moet er ook gereden en gelopen kunnen worden in de nieuwe wijk. De hoofdwegen van Poortwijk zijn voorzien van asfalt, terwijl de kleinere verkeersstraten in de woonbuurten een profiel met trottoirbanden en bestrating krijgen. Uw auto kunt u gemakkelijk kwijt, aangezien iedere woning 2 parkeerplaatsen krijgt toegewezen.
 

 

streepje

 
   
Copyright © BIJN Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.